Kontakt

Kozmetički salon "Slavica"
Adresa: Jug Bogdanova 13
11 000 Beograd

Tel: 011/ 2632 - 874
Mob: +381 64 2018 098

Website: www.salonslavica.co.rs
Email: slavicasalon@gmail.com